Organisatie

Het bestuur van Stichting Mutek bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

– Dhr. R.E. (Robert) van Rhijn

Raad van Toezicht:

– Dhr. Martijn Akkerman, juwelen historicus Tussen Kunst & Kitsch.

– Mr. M. (Martin) Straatmeijer, voormalig directeur Achmea.

– Drs. R (Robert) Loeber, psycholoog, musicus.

Comité van aanbeveling:

– Drs. P. le Blanc, kunsthistoricus.

– Drs. L.V.M. Weusten, kunsthistorica.

KvK nummer: 76362213

RSIN nummer: 860601006

BTW nummer: 860601006B01

IBAN: NL05BUNQ2064411011

BIC: BUNQNL2AXXX

Adres: Stichting Mutek

Duin- en Kruidbergerweg 73

2071 LG Santpoort-Noord

E-mail: info@mutekmuseum.nl

Culturele ANBI

Stichting Mutek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tevens beschikt Mutek per 27 oktober 2021 over een Culturele ABNI-status waardoor een schenking of nalatenschap extra fiscale voordelen opleveren. Meer informatie kunt u vinden bij de belastingdienst.

Het doel van de stichting

Het doel van Mutek is het behoud en toegankelijk maken van toegepaste kunst uit Europa voor een breed publiek.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten. Tevens hebben zij recht op niet bovenmatig vacatiegeld.

Cultural governance

Het bestuur is zich bewust van zijn maatschappelijke doelstelling: het behouden van toegepaste kunst en dit toegankelijk maken voor publiek. Het bestuur zal deze doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze realiseren. Het bestuur beseft dat zij een voorbeeldfunctie heeft en zal hiernaar handelen. Wanneer er na een expositie een exploitatieoverschot is, dient dit overschot terug te vloeien naar de maatschappelijke doelstelling. Het bestuur zal iedere vorm van ongewenste belangenverstrengeling vermijden. De bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol. Toezichthouders nemen geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over die tot de verantwoordelijkheid van de bestuurders behoren. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie en haar medewerkers. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op onafhankelijke wijze uit. De toezichthoudende taak heeft betrekking op:

  • het realiseren van de maatschappelijke doelstelling;
  • de strategie, identiteit en continuïteit;
  • de naleving van wet- en regelgeving ;
  • de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijke beleid.

Statuten

Beleidsplan 2021-2023

Jaarverslagen

Jaarrekeningen