Fiscale voordelen

Schenken aan Mutek als particulier

Mutek is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is sinds 27 oktober 2021 in het bezit een culturele ANBI-status waardoor donateurs gebruik mogen maken van de hierbij behorende belastingvoordelen.

Eenmalige schenking

Bij een schenking aan Mutek, mag u het gehele bedrag plus 25% aftrekken van de belasting met een maximum van € 1.250,-.

VOORBEELD
Gift aan culturele ANBI .€ 5.000,-
Extra aftrek 25%………..€ 1.250,- +
_____________________________
Aftrekbaar bedrag ……..€ 6.250,-

Meer informatie over de verschillende aftrekmogelijkheden kunt u vinden bij de belastingdienst.

Schenking aan Mutek als bedrijf

Bedrijven die aan Mutek doneren mogen het gehele bedrag plus 50% (met een maximum van €100.000,-) van de winst aftrekken.

VOORBEELD
Gift aan culturele ANBI .€ 5.000,-
Extra aftrek 50%………..€ 2500,- +
_____________________________
Aftrekbaar bedrag ……..€ 7.500,-

Meer informatie kunt u vinden bij de belastingdienst.

Nalatenschap

Mocht u het museum een bepaald bedrag willen nalaten dan kunt u Mutek als erfgenaam benoemen. Het bedrag wordt dan vastgelegd in uw testament. Het museum is vrijgesteld van schenkbelasting en successierecht, wat u de zekerheid geeft dat uw schenking daar ook volledig terechtkomt. Alle schenkingen en nalatenschappen worden door het museum beheerd en strikt voor museale activiteiten aangewend. U kunt echter ook voor een speciale activiteit schenken.