Wat is het doel van Mutek?

Algemeen   

Het doel van het op te richten museum is de bezoeker een overzicht bieden van de ontwikkeling van toegepaste kunst en design vanaf 1880 tot heden. Nederland een van de weinige landen in Europa dat geen museum heeft dat een goed historisch overzicht kan geven van de Europese vormgeving.

Mutek zal nieuwe perspectieven ontwikkelen voor het exposeren aan de hand van haar uitgebreide collectie uit verschillende tijdperken, materialen.   

Toegepaste kunst is een kunstvorm die een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. Alle producten die wij gebruiken zijn immers door iemand ontworpen. Kennis van vormgeving bij (studenten) kunsthistorici, product designers en industrieel vormgevers is belangrijk omdat zij de ontwerpen van de toekomst moeten voortbrengen. Historisch besef is hiervoor belangrijk. Het is een gegeven dat men het beste tot nieuwe inzichten komt door naar het verleden te kijken vandaar de uitdrukking ‘wie de geschiedenis niet kent begrijpt noch het heden noch de toekomst’.

De taak van Mutek is het behouden, aanvullen, onderzoeken en tentoonstellen van objecten van grote historische waarde. Tevens het verspreiden van het bewustzijn van de tijden en culturen die deze objecten hebben voortgebracht en het onderzoeken, verzamelen en tentoonstellen van de hedendaagse materiële cultuur in de breedste zin van het woord.  

Mutek zal de enige in Nederland zijn die permanent een gevarieerde afspiegeling de Europese toegepaste kunst kan tonen. Jongeren zullen voor een gereduceerd tarief toegang krijgen en studenten Product Design en Industriële Vormgeving zullen op vertoon van hun collegekaart gratis toegang hebben tot het museum. Een mooie bijkomstigheid is dat studenten het museum met hun studenten OV-kaart gemakkelijk kunnen bereiken. Het is de bedoeling om naast de vaste collectie één of meerdere keren per jaar een wisseltentoonstelling te houden. Mutek wil hierbij, indien mogelijk, een link leggen met actuele maatschappelijke kwesties zodat deze extra onder de aandacht komen.

Onderscheidend gehalte

De samenstelling van de collectie die Mutek tot haar beschikking heeft is uniek in Nederland. Collecties met werk van dezelfde kunstenaars zijn te vinden in musea als: Musée d’Orsay Parijs, Musée des Arts Decoratifs Parijs, Bröhan Museum Berlijn, Museum fur Angewante Kunst Wenen, Museum fur Angewante Kunst Frankfurt, Museum voor toegepaste kunst Boedapest, Victoria & Albert Museum Londen, MoMa New York en het Cooper Hewitt museum New York.

Samengevat onderscheidt Mutek zich in de volgende opzichten:

2) bezoekers zullen in het museum een bijzondere ‘reis’ maken door de periode 1880 tot heden waarin kunststromingen elkaar in rap tempo opvolgden;

3) het vertellen van het ’verhaal’ over de desbetreffende kunstenaar waarin vernieuwde inzichten van destijds worden verbeeld;

.

.

.