Steun ons

Het oprichten van een museum vergt naast heel veel inspanning en tijd ook een aanzienlijke investering. Zo is er voor het realiseren van het museum een startkapitaal van circa € 165.000,- nodig. Mutek wil dit bedrag bijeen brengen door fondsenwerving, obligaties en donaties.

Mocht u dit project een wam hart toedragen dan zijn wij zeer blij met uw steun. U kunt uw donatie vermeerderd met 25% van uw inkomstenbelasting aftrekken. Meer informatie vindt u onder:

.

Naast doneren is het ook mogelijk om Mutek te ondersteunen met een obligatie. U leent dan een bedrag uit en kiest een looptijd van vijf tot tien jaar. Vervolgens ontvangt u ieder jaar rente van 1% tot 6%. Aan het eind van de looptijd betaalt Mutek het door u uitgeleende bedrag terug. Tevens is het mogelijk om uw obligatie tussentijds door te verkopen. Meer informatie vindt u onder:

.

Daarnaast wil Mutek zijn startkapitaal vergroten door de verkoop van een aantal geselecteerde kunstvoorwerpen. Deze vindt u onder: