Portfolio

De afgelopen jaren heeft Mutek actief meegewerkt aan meerdere wisseltentoonstellingen in verschillende Nederlandse musea. Mutek leende hiervoor diverse kunstwerken uit en werkte mee aan het kunsthistorisch onderzoek voor tentoonstellingscatalogi.

Mutek vond het belangrijk om voor toegepaste kunst animo te creëren bij het museumpubliek. Tevens was dit een goede graadmeter om te zien of er voldoende belangstelling is voor een zelfstandig toegepaste kunst museum.

‘Fleurs, Faune, Femmes’, Lalique Museum Doesburg 13 september 2015 t/m 15 juni 2016

Het Lalique Museum organiseerde in 2015 deze tentoonstelling om te tonen dat de Art Nouveau haar inspiratie haalde uit de natuur. Franse kunstenaars keken hiervoor naar bloemen, dieren en vrouwen: Fleurs, Faune, Femmes.

Voor deze tentoonstelling werden circa 150 Art Nouveau objecten bijeengebracht waaronder een aantal vazen, klokken en serviezen van Mutek.

Karakteristiek voor de Art Nouveau kunststroming (1890-1914) is het gebruik van organische elementen die een realistische weergave zijn van de natuur. Deze stijlelementen werden uiterst minutieus en gedetailleerd uitgewerkt.

Binnen de Art Nouveau staat de vrouw centraal. Dit komt voort uit het feit dat de Art Nouveau geïnspireerd is op het Animisme. In deze leer staat de vrouw bovenaan aangezien zij symbool staat voor de levenscyclus. Volgens het Animisme heerst zij door middel van het bloemenrijk over de aarde en vormt zij het hoofdelement dat alles met elkaar verbindt.

‘Art Nouveau & Japonisme’, Lalique Museum Doesburg 19 juni 2016 t/m 18 juni 2017

In 2016 organiseerde het Lalique Museum deze tentoonstelling om aan te tonen dat de Art Nouveau werd beïnvloed door de Japanse prentkunst.

Nadat de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en Japan hersteld waren door de conventie van Kanagawa in 1854, werd handel tussen het Westen en Japan weer mogelijk.

De zeer westers georiënteerde Keizer Meiji voerde grote maatschappelijke veranderingen door, waardoor Japan een moderne staat werd.
Als gevolg hiervan maakten Amerika en Europa kennis met de Japanse prentkunst die werd beïnvloed door de Japanse staatsgodsdienst het ‘Shintoïsme’, een geloof in de natuur in plaats van in een god.

Westerse kunstenaars, als Van Gogh, Gauguin en Matisse, waren zeer onder de indruk van de Japanse prenten en lieten zich hierdoor inspireren.

Voor deze tentoonstelling werden circa 150 Art Nouveau objecten bijeengebracht waaronder een aantal vazen, klokken, lampen en serviezen van Mutek.

Oosters Licht’ Lalique Museum Doesburg 7 juli t/m 17 november 2019

Het Lalique Museum organiseerde in 2019 deze tentoonstelling met als doel aandacht te schenken aan de Japanse invloed op de westerse kunst. Ruim twee eeuwen was Japan onder het  bewind van de Tokugawa dynastie verboden gebied voor buitenlanders. Alleen de Nederlanders kregen toestemming om met Japan handel te drijven. In 1854 kwam hierin verandering nadat Japan het verdrag van Kanagawa ondertekende en vervolgens haar deuren opende voor álle westerse landen. Door de opkomende industrialisatie nam de mondiale handel toe waardoor veel goederen naar het Westen werden geëxporteerd. Japanse prenten waren een inspiratiebron voor westerse kunstenaars. Sommige werken van Vincent van Gogh zijn hiervan een voorbeeld.

Mutek heeft voor deze tentoonstelling circa 100 objecten (= circa 80 % van de tentoonstelling) uitgeleend. Oosters Licht werd zeer goed ontvangen door maar liefst 55.000 bezoekers in vijf maanden tijd.

Tentoonstellingscatalogus Oosters Licht

Het metaalwerk dat werd geëxposeerd was van WMF, Kayserzinn, Albert Marionnet, Carl Deffner, Archibald Knox, J.C Stoffels en J.K.C. Sneltjes. Hiermee wilde het museum laten zien hoezeer de Europese metaalbewerkers en koperslagers de precisie en het vakmanschap van de Japanse ambachtslieden hadden overgenomen.

Daarnaast was er in deze ruimte ook glaswerk van Emile Gallé, Daum Nancy en keramiek van Edmond Lachenal te zien. Door het tonen van deze objecten wilde het museum laten zien dat de gestileerde wijze waarop de florale decoratie is aangebracht is overgenomen van de Japanse prenten.  

Japanse invloed is ook goed zichtbaar op het Nederlandse keramiek dat tussen 1890 en 1920 werd gemaakt. De stilering en de decoratie komen sterk overeen met de Urushi schalen. Te zien was werk van Rozenburg, Plateelbakkerij Zuid-Holland, W.J. Mijnlieff, Amphora, Haga, Weduwe Brantjes en de Distel.  

Godinnen van de Art Nouveau’ Allard Pierson Museum 23 oktober 2020 t/m 21 maart 2021

Begin 2020 werd Mutek benaderd door het Allard Pierson Museum dat vroeg om het uitlenen van objecten die ontworpen waren door vrouwelijke kunstenaars. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het Allard Pierson, Landesmuseum Braunschweig en het Badisch Landesmuseum Karlsruhe.

Deze musea organiseren tezamen een tentoonstelling over de internationale Art Nouveau. Zwepende lijnen en florale motieven zijn belangrijke kenmerken van deze kunststroming die Europa tussen 1890 en 1914 domineerden. Net zo typerend voor de Art Nouveau zijn de verleidelijke beeldschone vrouwen die werden afgebeeld. Vaak betreft het goddelijke verschijningen die ontleend zijn aan de Klassieke Oudheid, Byzantijnse iconen, middeleeuwse legenden en eigentijdse muzen.

DE STIJL: ‘Theo van Doesburg & tijdgenoten’ Lalique Museum Doesburg 4 juli 2021 t/m juni 2022.

Mutek werd dit jaar benaderd door het Lalique Museum dat vroeg om objecten uit te lenen die ontworpen zijn door kunstenaars van De Stijl en door kunstenaars die in dezelfde periode actief waren. Het Lalique Museum organiseert dit jaar namelijk een tentoonstelling over De Stijl en tijdgenoten. Het museum wil hiermee de invloed van buitenlandse kunstenaars tonen op de kunstbeweging De Stijl.

Nadat de Nederlandse kunstenaar Theo van Doesburg het boek ‘Rückblicke”van Wassily Kandinsky over moderne kunst had gelezen, besloot hij een nieuwe modernistische koers te gaan varen.

Via Piet Mondriaan kwam Theo van Doesburg in contact met kunstenaar Bart van der Leck en grafisch ontwerper Vilmos Huzard. In 1917 besloten zij tezamen de kunstbeweging De Stijl op te richten omdat kunst volgens hen ontdaan diende te worden van niet essentiële details.

In deze tentoonstelling is o.a. werk te zien van: Piet Mondriaan, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld, Hendrik Gispen, Walther Gropius, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, Mies van der Rohe en Kazimir Malevitsj.

‘Stromingen & Gestalten’ Lalique Museum Doesburg 3 juli 2022 t/m 28 mei 2023

Mutek heeft dit jaar aan het Lalique Museum objecten uitgeleende die ontworpen zijn door Archibald Knox, Hugo Leven en Louis Majorelle. Op deze tentoonstelling is werk te zien van kunstenaars zoals, Lucien Galliard, Léopold Cautrait, Hugo Leven, Archibald Knox, Louis Majorelle, Paul Follot en René Lalique. De bezoeker krijgt aan de hand van werk van deze kunstenaars een beeld van het ontstaan van de Art Nouveau en Art Deco. Beiden kunststromingen hebben een grote invloed gehad op de architectuur en de toegepaste kunst. Op deze tentoonstelling zijn tal van zeldzame zilveren voorwerpen en juwelen te zien. Veel van deze objecten zijn afkomstig uit privé verzamelingen en vaak decennia lang niet tentoongesteld. Stromingen & Gestalten is tot stand gekomen in
samenwerking met Martijn Akkerman, juwelen historicus van Tussen Kunst & Kitsch.